0 212 217 3636
0 542 317 3636

ÜYELİK FORMU

ÜYELİK BİLGİLERİ

ÜYELİK BİLGİLERİ

İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

  • -
  • -

Üyelik / Kullanıcı Sözleşmesi

Aşağıdaki üyelik/kullanıcı sözleşmesi, Cityexpreskurye.com'a ait genel kullanım şartlarını, ilgili genel kuralları, yasal sorumlulukları içermektedir. Cityexpreskurye, ilgili genel ve özel durumları gerekli gördüğünde değiştirme hakkına sahiptir. Bu nedenle Cityexpreskurye.com'a giriş yaptığınızda üyelik sözleşmesinin tekrardan okunması tavsiye edilmektedir.

Taraflar: www.Cityexpreskurye.com internet sitesinin işleyişini düzenleyen ve yürüten www.Cityexpreskurye.com 'dur (ilgili taraf Cityexpreskurye olarak anılmaktadır). Ve www.Cityexpreskurye.com internet sitesine üyelik yapan kişi internet kullanıcısıdır (ilgili taraf üye ve/veya kullanıcı olarak anılmaktadır).

İş bu sözleşmenin konusu: Cityexpreskurye'ya ait genel kullanım şartlarını, ilgili genel kuralları, yasal sorumlulukları ve Cityexpreskurye'nin internet sitesine üyelik yapan internet kullanıcısının siteden faydalanma şartlarını açıklamaktır.

1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

İlgili sözleşmenin ana kullanım ve güvenlik kurallarına uyulmadığı takdirde; Cityexpreskurye kural ihlali yapan ilgili üyenin site girişini engelleyebilir. Cityexpreskurye, kural ihlali yapan kişi veya kişiler hakkında kanuni yasal haklarını saklı tutar.

1.a) Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgilerin, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve T.C. yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi halinde, Cityexpreskurye kural ihlali yapan kişi veya kişiler hakkında kanuni yasal haklarını saklı tutar. Kullanıcı Cityexpreskurye.com web sitesini hiç bir koşulda kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarına rahatsızlık verici ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaçla başkalarının fikri ve telif haklarına saldıracak bir şekilde kullanamaz. Ayrıca kullanıcı diğer üyelerin kullanımını önleyici veya zorlaştıran faaliyet (spam, virüs, vb.) ve eylemlerde de bulunamaz. Aksi bir durumda, Cityexpreskurye kural ihlali yapan kişi veya kişiler hakkında kanuni yasal haklarını saklı tutar.

1.b) Site içerisindeki mevcut bilgilerin ve site içeriğinin izinsiz bir şekilde kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması halinde, Cityexpreskurye kural ihlali yapan kişi veya kişiler hakkında kanuni yasal haklarını saklı tutar.

1.c) Cityexpreskurye tarafından veya internet kullanıcısının kendisinin belirlediği kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin kullanım hakkı bizzat üyeye aittir, üye bu bilgileri başka kişi veya kuruluşlara veremez. Bu bilgilerin başka kişi ve kuruluşlarla paylaşılmasından veya kullanılmasından doğacak her türlü sorun ve zarardan üye sorumludur. Bu sebeple oluşan tüm sorumluluk üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafınca Cityexpreskurye'ya karşı öne sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Cityexpreskurye'nin söz konusu izinsiz kullanımından doğan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklı tutulmaktadır. Ayrıca üye, internette bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerini kullanamaz, diğer üyelerin şahsi bilgilerine izin almadan ulaşamaz veya bu bilgileri kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımından oluşabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Üye'nin kendisine aittir.

1.d) Cityexpreskurye sitesinin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi halinde Cityexpreskurye kural ihlali yapan kişi veya kişiler hakkında kanuni yasal haklarını saklı tutar. Cityexpreskurye internet sitesi yazılımı ve tasarımı Cityexpreskurye mülkiyetinde olup, buna ilişkin telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanun tarafınca korunmaktadır, bunlar üye tarafından izin alınmadan kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Ayrıca internet sitesinde olan ilgili şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

1.e) Bir üye birden fazla kullanıcı hesabı açamaz. Bu durumun tespiti halinde; sahte olduğu tespit edilen hesapların üyeye haber verilmeden kapatılması veya dondurulması tamamen Cityexpreskurye'nin insiyatifindedir. Birden fazla kullanıcı hesabıyla sistem üzerinden kazanç sağlamak isteyen üyenin bu kazanımları asla korunmaz. İlgili ihlal durumunun birden fazla kez ortaya çıkması durumunda; bu aykırılık, üye sözleşmesinin esaslı ihlal hallerinden biri olacağı için, Cityexpreskurye kural ihlali yapan ilgili üyenin site girişini engelleyebilir ve kural ihlali yapan kişi veya kişiler hakkındakanuni yasal haklarını saklı tutar. Üyenin veya internet kullanıcısının; sitenin kampanyalarına, Cityexpreskurye'nin satış sistemine veya sitenin herhangi bir durumundan faydalanarak siteye zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlamaya çalışması, gerçeğe aykırı eylemlerde bulunması, kampanya veya satış koşullarında aranan niteliklere veya şartlara sahip olmamasına rağmen bu durumdan fayda sağlamaya çalışması, Cityexpreskurye'nin kampanyalarını, satış sistemini veya internet sitesini kötüye kullanımının Cityexpreskurye tarafından tespit edilmesi halinde; Cityexpreskurye ilgili kanundan doğan tüm haklarını kullanma ve ayrıca söz konusu işlemleri iptal etme, ilgili kişinin üyeliğini iptal etme ve satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkına sahiptir.

1.f) Cityexpreskurye.com tarafından üyelere verilen hediye çeki veya indirimler; üyeler tarafından satılamaz, internet üzerinden takas edilemez, paylaşılamaz veya devredilemez. Hediye çeki veya indirimler ancak sitede belirtildiği kurallar çerçevesinde alışveriş esnasında kullanılabilir. Yalnız hediye çeki veya indirim kazanmak için açılan veya aktif olmayan ilgili üyelikleri, Cityexpreskurye iptal etme hakkına sahiptir.

2. İçerik Kullanımı

2.a) Cityexpreskurye'de sunulan görsel ve yazılı içerik yalnız kişisel kullanım içindir. Cityexpreskurye.com web sitesi içeriğindeki bütün mevcut alan adının, logonun, ikonun, tanıtıcı görsel ve yazılı bilgilerin, tüm yazıların, grafiklerin, resimlerin, videoların, elektronik ekipmanların, animasyonların, sunulan teknik verilerin, satış sistemine dair method ve modellerin her hakkı ve tüm bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibi Cityexpreskurye'dir. Ve bahsi geçen tüm haklar yasal koruma çerçevesindedir. Bu nedenle aksi belirtilmedikçe ticari veya kişisel amaçlarla izin alınmadan veya kaynak göstermeden kesinlikle kullanılamaz. Bu sitede mevcut olan unsurları diğer bir mecrada veya diğer bir internet sitesinde kullanmak, yayınlamak veya izin alınmadan link vermek kesinlikle yasaktır.

2.b) İlgili sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılım hakkı Cityexpreskurye'nin kendi web sitesine aittir. İlgili yazılımın kullanılması veya kopyalanması kesinlikle yasaktır.

2.c) Cityexpreskurye web sitesi iletilen öneri, yorum ve eleştirilerin hakkı www.Cityexpreskurye.com internet sitesinin işleyişini düzenleyen ve yürüten Umut Bebe - Cenk Demircan'a aittir. İlgili şirket bahsi geçen öneri, yorum ve eleştirileri pazarlama amaçlı kullanım hakkına sahiptir.

3. Sorumluluklar

3.a) Cityexpreskurye web sitesini ziyaret eden kullanıcı bilgileri (ziyaret zamanı, ziyaret süresi, ziyaret edilen sayfalar) kullanıcılara daha kaliteli hizmet vermek adına takip edilmektedir. İlgili bilgiler kesinlikle Cityexpreskurye gizlilik politikası çerçevesinde olup; içerik bölümlerini daha iyi bir konuma getirebilmek ve iyileştirebilmek maksadıyla reklam ve benzeri hususlarda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır. Cityexpreskurye'nin bu paylaşımı yapmasının amacı; sadece kullanıcılarına beklenen özelliklerde daha kaliteli bir hizmet sunabilmek, sitenin kullanımını kolaylaştırabilmek ve kullanıcıların özel tercihlerine veya ilgi alanlarına dönük çalışmalarda bulunabilmektir.

3.b) Cityexpreskurye kullanıcıları kayıt esnasında kendilerinden talep edilen bilgileri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra ancak işbu sözleşmede yer alan şartlara uymak kaydıyla, elektronik posta adresi ve şifresiyle giriş yaparak Cityexpreskurye web sitesini kullanmaya başlayabilir. Üye olan kişi Cityexpreskurye web sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi en baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üye olan kişiyi bağlayacaktır.

3.c) Cityexpreskurye kullanıcıları, Cityexpreskurye'nin web sitesi ve hizmetlerinden faydalanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Cityexpreskurye'nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk kullanıcı kişiye aittir.

3.d) İşbu sözleşmede yer alan yükümlülüklere veya Cityexpreskurye'nin web sitesinde yer alan genel kurallara uyulmaması sebebiyle, kullanıcının siteye girişi, sitenin hizmet ve olanaklarından yararlanabilmesi geçici veya kalıcı olarak engellenebilir veya kullanıcının üyeliği iptal edilebilir.

3.e) İşbu sözleşme uyarınca, kullanıcı kesinlikle diğer üyelerin veya ziyaretçilerin siteye girişini veya Cityexpreskurye'yi kullanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı eylem ve hareketlerde bulunamaz. Ve kullanıcı sitenin verilerini yanıltan hile girişimlerinde kesinlikle bulunamaz. Aksi bir durumda, ilgili kullanıcının üyeliği sonlandırılır ve bu durumdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk sadece kullanıcıya/üye'ye aittir.

3.f) Cityexpreskurye ile yapılan mesajlaşmaların bir yedeğinin alınması kişilerin kendi sorumluluğundadır ve bu durum kesinlikle Cityexpreskurye tarafından kullanıcılara önerilmektedir. Yedeği tutulmayan mesajların kaybolması, silinmesi ve hasar görmesinden Cityexpreskurye sorumlu değildir.

3.g) Kullanıcı Cityexpreskurye'nin web sitesinden kopya veya yazıcı yoluyla elde ettiği hiçbir materyal üzerinde Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesindeki notlarını kesinlikle silemez veya çıkartamaz.

3.h) Kullanıcının üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından Cityexpreskurye'nin web sitesi üzerinden veya kişinin talebi üzerine Cityexpreskurye tarafından yapılabilir. Bu durumda üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir.

3.ı) Cityexpreskurye veya üyenin kendisi tarafından üyelik iptal işlemi gerçekleştiğinde, üyelik hesabına ilişkin tüm kayıtları silme veya silmeme kararı Cityexpreskurye'ya aittir. Üye silinen kayıtlara ilişkin herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.i) Site kullanıcılarının birbirleri ile veya üçüncü şahıslar ile olan ilişkileri tamamen kişilerin kendi sorumluluğundadır.

3.j) Cityexpreskurye'de ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kullanım kolaylığı sağlamak maksadıyla bağlantılı olan linklerle (başka internet sitelerine yönlendiren bağlantılarla) ilgili olan risklerden ve bu sitelerin içerikleri veya bağlantılarından, Cityexpreskurye sorumlu değildir.

3.k) Cityexpreskurye web sitesi kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan tüm bilgileri kendi pazarlama faaliyetleriyle ilgili kullanım hakkını saklı tutar.

3.l) Cityexpreskurye sitesinin belirli kısımlarında ilgili kısıma ilişkin farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. İlgili kısımları kullanan kişi veya kuruluşlar peşinen ilgili kuralları da kabul etmiş olurlar.

3.m) Cityexpreskurye kullanıcılarının kişisel bilgi ve gizliliklerini korumak adına aldığı önlemleri ve konuyla ilgili izlediği yolu Gizlilik Sözleşmesinde ifade etmiştir. Üye veya kullanıcı, hizmetlerimizden faydalanmaya başladığı an itibariyle işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve işbu sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. İlgili üye veya kullanıcı işbu sözleşme ile kendisine yüklenen sorumluluklara aykırı bir eylemde/harekette bulunması halinde, Cityexpreskurye'nin uğrayacağı her türlü zararı, ziyanı aynen tazmin edeceğini kabul eder. Cityexpreskurye üyenin veya kullanıcının işbu sözleşmeye aykırı davranması halinde, kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek mecburiyetinde kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için üyeye veya kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

4. Cityexpreskurye'nin Hak ve Yükümlülükleri

4.a) Cityexpreskurye, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını ve kullanıcının paylaşıma açtığı kişisel bilgilerinin dışındaki bilgilerinin kesinlikle yasal zorunluluklar olmadıkça üçüncü sahış veya kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin Cityexpreskurye'nin web sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale niyetli girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi yahut resmi makamlarca üyeye yönelik suç duyurusu veya resmi soruşturma talebinin gelmesi durumunda, üyenin kişisel bilgilerinin yasal bir zorunluluk olarak istenmesi veya Cityexpreskurye'nin yasal gereklere uygun hareket etmesi veya Cityexpreskurye'ya tebliğ edilen yasal işlemlere uyması gerektiğinde, Cityexpreskurye ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.b) Cityexpreskurye taahhüt ettiği hizmetlerin devamlılığını sağlamak adına, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Cityexpreskurye'nin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı verdiği hizmeti, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti sürekli veya geçici durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya sona erdirme hakkı vardır. Cityexpreskurye, üyelik/kullanıcı sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleme yapabilir veya iptal edebilir. Cityexpreskurye, herhangi bir değişiklik olması durumunda güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak, gerek olduğunu düşündüğü takdirde elektronik posta ile durumu üyelerine bildirecektir. Değiştirilen veya yenilenmiş güncel kullanım şartları ve/veya yürürlükten kaldırılan her hüküm, Cityexpreskurye'nin web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacak ve Cityexpreskurye web sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır ve tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri Cityexpreskurye'nin web sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Cityexpreskurye tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

4.c) Üye/Kullanıcı, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul etmesinin ardından kendisine Cityexpreskurye, Cityexpreskurye'ya ait ve/veya Cityexpreskurye'nin iştiraki olan diğer internet siteleri tarafınca gönderilen her tür ticari iletilere izin verdiğini beyan ve kabul eder. Bu çerçevede Cityexpreskurye'ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar dahilinde (üyenin kendisinden herhangi bir ön izin alınmaksızın) Cityexpreskurye tarafından kendisiyle ürün ve hizmet tanıtımları, bilgilendirme, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve pazarlama ve/veya reklam amaçlı elektronik iletilerle irtibata geçilmesine ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarının kendisine sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Cityexpreskurye'ya üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıda bahsedilen amaçlarla toplanmasına, Cityexpreskurye tarafınca kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Cityexpreskurye kendisi ile internet, telefon, kısa mesaj gibi iletişim kanalları veya başkaca diğer iletişim imkanları vasıtasıyla irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi sebebiyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, herhangi bir zarara uğradığı hususunda talepte bulunmayacağını ve Cityexpreskurye'yi sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye dilediği zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elekronik iletileri almaktan vazgeçebilir ve üye bu talebini Cityexpreskurye'ya iletişim bilgilerinden ulaşarak bildirebilir. Cityexpreskurye, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip Cityexpreskurye derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir. Diğer internet sitelerinden gelen maillerden vazgeçmek için diğer internet sitelerinde tanımlanan bir yol izlenmelidir.

5. Sözleşmesinin Yürürlüğe Girmesi

Üyenin/Kullanıcının, kayıt formunu doldurup üyelik kaydı yapması ile üyenin üyelik/kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik/kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme kullanıcının üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Cityexpreskurye tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Cityexpreskurye, üyenin üyelik/kullanıcı sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

6. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

7. Tebligat Adresleri

7.a) Cityexpreskurye, web sitesi kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcının/üyenin Cityexpreskurye'ya bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

7.b) Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı bir şekilde diğer tarafa 3 (üç) gün içerisinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

7.c) Yine Cityexpreskurye, üyenin kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin ve elektronik postanın Cityexpreskurye tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığını kabul edecektir. Üye/Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kurye | Moto Kurye